Musikalsk Medisin - med de beste bivirkningene.

Musikalsk Medisin har turnert for den kulturelle spaserstokken fra 2012  til 2019, og planlegger turneer for vår og høst 2020. Vi har forestillinger som passer alle årstider. Under ser du eksempler på forestillinger og turneer vi skal ha og har hatt tidligere. Ta kontakt for oppdrag.

Musikalske JULEgleder

Det er vår vår i vår

Med sang blir alle sorger små

Norge i rødt, hvitt og blått