Livsglede - øve, øve jevnt og trutt

Livsglede sitter i kroppen, ikke bare i hodet, men i hele kroppen. Særlig i magen, sier barna, det kribler i magen. 

Det skal krible i magen hele livet, ikke bare når vi er barn. I vår kultur har vi vært opptatt av å kultivere intellektet. La oss ta fram den barnlige gleden, og kultivere den like mye som intellektet.

Og det er jobben min. Elevene får være med på tankeeksperimenter, praktiske øvelser som medfører undring og latter og plutselig har det skjedd noe i løpet av en skoletime, som kan føre til en forandring. Forundring fører til forandring.